Henkilötietolaki 1050/2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Framecomp Oy, Y-tunnus: 0811786-0

Puuarontie 1, 23950 Pyhäranta

info@framecomp.fi

Rekisterin tiedot

Nimi: Yhteydenottolomakerekisteri

Käsittelyn tarkoitus: Rekisteri on perustettu yhteydenottolomakkeisiin vastaamiseksi

Tietosisältö: Rekistereissä on yrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan kotisivuilta lähetetyistä yhteydenottolomakkeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteydenottolomakkeella saatuja henkilötietoja säilytetään yrityksen omalla palvelimella kolme (3) vuotta. Tietoja säilytetään tarvittaessa myös vastaamisen jälkeen, jos yhteydenotto johtaa asiakkuussuhteen syntymiseen.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tarkastusoikeus: Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä itseään koskevia tietoja suoramyyntiä, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Käytämme yhteydenottomakkeilla saatuja tietoja yhteydenottolomakkeihin vastaamiseen ja palveluidemme markkinointiin.

Lähetä pyyntö joko sähköpostitse osoitteeseen info@framecomp.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Framecomp Oy, Puuarontie 1, 23950 Pyhäranta

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Tämä sivusto käyttää evästeitä mm. kävijämäärämme analysoimiseen.